Litauiske katolikker i Norge

Velkommen til nettsiden for litauisk sjelesorg i Norge. Messer på litauisk feires i følgende byer: Bergen, Drammen, Hamar, Oslo, Sandefjord, Trondheim og Ålesund.

Det er to prester i Oslo katolske bispedømme som er ansvarlige for litauisk sjelesorg: p. Valdemaras Lisovskis med pastoralt ansvar for katolikker i Trøndelag, Østlandet og Sørlandet og p. Oskaras Petras Volskis med pastoralt ansvar for katolikker i  Bergen og Ålesund.

Nettsiden gir informasjon om tid og sted for messer på litauisk, andre sakramenter og praktiske spørsmål som er viktige for katolikker.