Naujienos

2021-01-17

Kunigų pasikeitimas


Permainos lietuvių katalikų sielovadoje Norvegijoje dėl kunigų pasikeitimo

Kunigas Valdemaras Lisovskis, patarnaujantis Norvegijos lietuvių sielovadoje nuo 2012 metų, užbaigia savo tarnystę Norvegijoje 2021 m. sausį ir grįžtą į Vilniaus arkivyskupiją. Dėl šios priežasties nuo 2021 m. vasario laikinai nevyks šv. Mišios lietuvių kalba, nebus rengiamos I Komunijos vaikų pamokėlės, nevyks pasiruošimo santuokos sakramentui kursai ir kitos sielovadinės veiklos lietuvių k. Jos bus atnaujintos kai Oslo vyskupas susitars su Lietuvos vyskupais dėl naujo kunigo iš Lietuvos paskyrimo.

Kunigas dr. Saulius Stumbra ir toliau lieka atsakingas už lietuvių katalikų sielovadą Bergene.