Naujienos

2020-12-14

Kalėdų šv. Mišios 2020 m.


Kalėdų šv. Mišių lietuvių k. tvarkaraštis ir tvarka

Su covid-19 susiję valstybiniai ir komunaliniai apribojimai šiuo metu ženkliai apriboja pamaldų bažnyčiose organizavimo galimybę, dalyvaujant didesniam tikinčiųjų skaičiui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, šių metų Kaledų šv. Mišių lietuvių k. tvarkaraštis yra toks:

- gruodžio 24 d. 15:30 Kūčios: Osle šv. Mišios aukojamos St. Sunniva katalikų mokyklos kieme (šalia St. Joseph bažnyčios, kur įprastai vyksta šv. Mišios lietuvių k.). Pagal Oslo komunos taisykles jose gali dalyvauti iki 200 žmonių. Į šias šv. Mišias būtina iš anksto užsiregistruoti internetu. Registruotis čia. Dėmesio, pamaldos vyksta lauke, po atviru dangumi, todėl pasirūpinkite tinkama apranga pagal oro sąlygas.

- gruodžio 25 d. 14:30 Kristaus gimimo iškilmė - šv. Kalėdos: Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Oslo St. Olav katalikų katedros. Dėl Oslo komunos įvesto apribojimo renginiams viduje, šv. Mišios aukojamos be tikinčiųjų dalyvavimo. 

 

Kaip dalyvauti šv. Mišiose nuotoliniu būdu?

Tikinčiųjų susirinkimas prie Viešpaties altoriaus šventųjų Mišių aukoje, kai tampame viena Dievo šeima yra negali būti pakeistas kitomis priemonėmis. Tačiau jeigu dėl objektyvių priežasčių katalikai neturi galimybės dalyvauti šv. Mišių aukoje gyvai, jie yra raginami jungtis dvasinėje vienybėje. Dalyvavimas bendroje maldoje stebint transliuojamas šv. Mišias sudaro galimybę jungtis dvasinėje vienybėje ir maldoje. Todėl yra svarbu prisiminti kad:

  1. Šv. Mišių transliacijos metu pilnai jungiamės dvasinėje maldoje ir įsijungiame į šv. Mišių eigą bendrai kalbėdami maldas, atsakymus. Tuo metu netinka užsiimti jokiomis kitomis, pašalinėmis veiklomis;
  2. Tinka, kad prie televizoriaus arba kompiuterio, kuri naudojate šv. Mišių stebėjimui, turėtumėte galimybę pasistatyti ar padėti kryžių ir uždegti dvi žvakes šalia jo;
  3. Tą akimirką, kai kunigas priima šv. Komuniją, sukalbėkite kartu dvasinės Komunijos maldą:

MALONUSIS JĖZAU! Tikiu, kad esi Švenčiausiajame Sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš Tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi Tavęs! Juk Tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti Tavęs Švenčiausiajame Sakramente; dėl to, Jėzau, bent neregimu būdu ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų.

Tau, Viešpatie, atiduodu visą save. Aukoju savo kūno ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau, priėmęs Švenčiausiąjį Sakramentą. Trokštu visuomet su Tavimi būti, Tau dirbti, Tau kentėti, Tau gyventi ir mirti. Neleisk man, Viešpatie, nė valandėlei nuo Tavęs atsitraukti ir Tavo malonę prarasti. Būk mano Mokytojas, Vadas ir globėjas visą mano gyvenimą. Amen.