Naujienos

2020-04-01

Didžiosios Savaitės ir Šv. Velykų pamaldos 2020


Didžiosios Savaitės ir Kristaus Prisikėlimo iškilmės - Velykų šv. Mišių lietuvių k. Norvegijoje tvarkaraštis 2020 m.

Dėl Covid-19 viruso pandemijos Norvegijoje iki balandžio 13 d. galioja bet kokių susirinkimų draudimas, todėl Didžiosios Savaitės ir Šv. Velykų pamaldos vyks be tikinčiųjų dalyvavimo ir bus gyvai transliuojamos internetu.

- Verbų sekmadienis, balandžio 5 d. 14:00

- Didysis Ketvirtadienis (Eucharistijos įsteigimas), balandžio 9d. 17:00

- Didysis Penktadienis (Jėzaus nukryžiavimas), balandžio 10 d. Kryžiaus kelias ir Kristaus kančios pamaldos - pradžia 17:00

- Velykų Sekamdienis - Kristaus Prisikėlimo iškilmė, balandžio 12 d. Velykų šv. Mišios - 11:00

Visų pamaldų tiesioginę transliaciją internetu galite įsijungti čia.

 

Paaukoti lietuvių katalikų sielovados Norvegijoje reikmėms galite pervedant Jūsų auką į šią sąskaitą:

Sąskaita: 3000.28.87343

Gavėjas: Oslo katolske bispedømme