Naujienos

2020-03-14

Informacija apie šv. Mišias viruso akivaizdoje


Informacija apie šv. Mišias ir kitas sielovadines veiklas Norvegijoje Covid-19 viruso akivaizdoje.

Dėl Covid-19 koronaviruso pandemijos Norvegijos vyskupai atšaukė visas šv. Mišias visoje šalyje. Taip pat yra atšauktos visos parapijinės veiklos (katechezė, kursai, susitikimai po šv. Mišių ir pan.). Bažnyčios kol kas yra atidarytos ir tikintieji gali jose melstis asmeniškai, kol tą leidžia padėtis. Šis visų veiklų atšaukimas galioja iki naujo vyskupų potvarkio apie esamos padėties atšaukimo.

Kadangi šv. Mišios nėra aukojamos bažnyčiose, katalikai yra kviečiami išnaudoti galimybę jungtis šv. Mišių aukoje dvasiniu būdu TV, radijo ar interneto pagalba. Čia galima išklausyti šv. Mišias lietuvių kalba:

(pamaldų laikas nurodytas Norvegijos laiku)

TV ir WEB – sekmadieniais 11.30 val. per LRT Plius televiziją (žiūrėti čia);

RADIJAS - Marijos Radijas – kasdien 12 val. Sekmadieniais 9 ir 11 val., tačiau kartais ir kitu laiku (atsižvelgiant į konkrečios parapijos Šv. Mišių laiką). www.marijosradijas.lt

WEB – kiekvieną sekmadienį (kol yra atšauktos viešos pamaldos) 14:00 šv. Mišių transliacija iš šv. Juozapo katalikų bažnyčios Osle. Žiūrėti čia.

- nuolatinė tiesioginė vaizdo transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje. Šv. Mišios kasdien 9, 11, 19 val., sekmadieniais – 9, 11, 17, 19 val. (žiūrėti čia).

Kita svarbi informacija

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo G. Grušo spaudos konferencija, kurioje yra paaiškinami teologiniai ir sielovadiniai aspektai dėl šv. Mišių, esant esamai padėčiai dėl viruso. Įrašą galite pamatyti čia.

Oslo vyskupo pranešimai apie taikomas priemones Oslo vyskupijoje yra www.katolsk.no