Naujienos

2019-12-25

Laimingų šv. Kalėdų!


Palaimintų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2020 Metų!

Norvegijos lietuviu katalikų sielovada ir kun. Valdemaras

 

 

 

Kad gyvenimas būtų pilnas

Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų,“ (Jn 10, 10).

 

Brangieji, su šventomis Kalėdomis!

Ši gražiausia metų šventė mums primena apie viltį, kurią pasauliui dovanoja Jėzaus gimimas. Viltį, kad Dievas, tapęs žmogumi, mums atneš ramybę ir susitaikymo dovaną su Juo ir su vienas kitu. Viltį, kad atrasime Jame ir savyje jėgų tapti labiau mylinčiais savo artimą.

Šiemet Amazonijos sinodo dalyviai svarstė, kaip vykdyti sielovadą milžiniškame Amazonijos regione, kur Bažnyčia neturi pakankamai resursų, kad galėtų visus pasiekti ir visiems patarnauti. Paprastai sakant, svarstyta, kaip skelbti Jėzaus Gerąją Naujieną vienose didžiausių pasaulio vyskupijų.

Kita vertus, šiais laikais mus nuo Dievo ir nuo vienas kito skiria ne vien dideli atstumai, bet ir individualizmo kultūra – kai noras gyventi tik sau ir dėl saves, širdį paverčia neįžengiamomis džiunglėmis. Daugelis mūsų savo dienas leidžia tankiai apgyventuose didmiesčiuose, tačiau vis daugiau žmonių nepriklauso bendruomenėms ir patiria vienatvę bei apleistumą. Kartais atrodo, kad dar niekuomet negyvenome taip toli vieni nuo kitų.

Tegul Dievas dosniai atlygina jums visiems, kurių dėka kitų gyvenimas gali būti džiugesnis, pilnesnis. Nuoširdžiai dėkojame daugeliui organizacijų, paramos fondų, tarp jų ir Lietuvių katalikų religinei šalpai, kurie savo kasdieniu darbu išpildo Jėzaus žodžius: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte,“ (Mt 25, 40).

Meldžiu Dievą, kad ateinančiais metais mums visiems sektųsi padėti Jėzų atrasti tiems, kas dar Jo nepažįsta, ypač mūsų šeimose, bendruomenėse. Priimkime Jį į savo gyvenimus ir šventes kaip artimą draugą ir bičiulį.

 

Linkiu Jums Dievo artumo Kalėdų šventėje ir pilnų 2020 metų Maldos vienybėje.

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegatas

užsienio lietuvių katalikų Sielovadai