Naujienos

2019-04-20

prel. Edmundo Putrimo sveikinimas


Prelato Edmundo Putrimo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegato užsienio lietuvių katalikų Sielovadai šv. Velykų sveikinimas

Šv. Velykoms sveikinimas 2019 m.

 

“Tuščias kapas“

 "Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo...Pasilenkęs jis mato numestas drobules, tačiau į vidų nėjo" (Jono 20; 4-5) - skaitome Velykų ryto Evangelijoje, kai Kristaus apaštalai nuskubėjo prie kapo ieškoti Jėzaus.

 

Mes taip pat kasdien ieškome ar tai dėmesio, meilės, savigarbos, laimės ar uždarbio, kad išlaikytumėm savo šeimas, kad būtų patogiau bei saugiau gyventi. Ieškome savo tautinės tapatybės, šeimos šaknų, tolimų giminaičių, seniai matytų draugų. Kaip natūralu ieškoti Jėzaus bei tikėjimo prasmės per kitų pavyzdį, maldą, Dievo žodį. Mes neieškome to Dievo, kuris stebuklingai išpildys visus mūsų norus ir troškimus - per Jėzų Kristų mes ieškome to Dievo, kuris tapo vienu iš mūsų ir veda į nenykstantį džiaugsmą, ramybę ir atleidimą.

 

Šalia visų Velykų švenčių tradicijų raskime laiko dalyvauti Didžiojo Velykų Tridienio apeigose, kuriose per liturgiją, Dievo žodį minime Jėzaus kančią, mirtį ant kryžiaus ir Prisikėlimą.

 

Velykinė džiaugsmo viltis telaimina Jūsų šeimos narius bei bendruomenes, išsisklaidžiusias po visus kontinentus!

 

 

Pagarbiai Kristuje,

Prelatas Edmundas J. Putrimas