Naujienos

2018-08-25

Kun. Oskaras Volskis išvyksta iš Norvegijos


Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. kun. Oskaras Volskis baigia savo tarnystę Norvegijoje kaip lietuvių katalikų sielovadininkas Bergeno, Haugesundo ir Stavangerio regione. Po kun. Oskaro išvykimo lietuvių katalikų sielovada Norvegijoje laikinai rūpinsis vienintelis kunigas, kun. Valdemaras.
Dėl susiklosčiusios padėties, šiuo metu ieškoma geriausio sprendimo kaip galima organizuoti sielovados darbą ir dėl to vaikų registracija pasiruošimui I Komunijai vėluoja ir prasidės nuo rugsėjo pradžios. Oslo vyskupijos atsakingi dvasininkai taip pat sprendžia šiuo metu klausimą kaip ir kokia apimtimi bus tęsiamas sielovadinis darbas Norvegijos lietuvių katalikų tarpe. Artimiausiomis dienomis rezulatatai turėtų būti žinomi ir paskelbti.