Naujienos

2015-08-26

Nauja pamaldų tvarka


Nuo rugsėjo keičiasi kai kurių šv. Mišių lietuvių k. laikas. Naujas pamaldų sąrašas:

Prabėgus trejiems metams nuo lietuvių katalikų sielovados Norvegijoje pradžios ir įvertinus pasiekimus, susidomėjimą, poreikius, lūkesčius ir galimybes, yra koreguojama pamaldų lietuvių k. tvarka:

- OSLO St. Joseph katalikų bažnyčia: Kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį 14:30 (nuo spalio mėn.)

- BERGEN St. Paul katalikų bažnyčia: Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį 16:00

- DRAMMEN St. Laurentius katalikų bažnyčia: kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį, 18:00

- SANDEFJORD St. Johannes Døperens katalikų bažnyčia: Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 17:00

- HAMAR St. Torfinn katalikų bažnyčia: Kiekvieno mėnesio ketvirtąjį sekmadienį 13:00

- TRONDHEIM, ÅLESUND IR FRØYA: pamaldų laikas dar derinamas.