Naujienos

2015-05-09

Prel. Edmundas Putrimas Norvegijoje


Prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas lietuvių katalikų užsienio sielovadai atvyksta į Norvegiją.
Jis aukos šv. Mišias lietuvių k. Osle gegužės 23 d. 18:00 bei Hamare gegužės 24 d. 13:00