Naujienos

2015-04-05

Su Šventosiomis Velykomis - Dievas telaimina!


Lietuvių katalikų sielovadininkų Norvegijoje šv. Velykų sveikinimai.

Velykos yra graži šventė, o štai Šventosios Velykos šiandien tampa iššūkiu, nes ne atostogos arba margutis yra dėmesio centre, o Jėzus Kristus, kuris prisikėlė iš numirusiųjų. Margučius užmiršime po kelių dienų, o štai su Jėzumi esame amžiams sujungti Krikšto sakramentu, todėl nepaleiskime šio ryšio užmarštyn, tačiau ieškokime galimybės šį ryšį išlaikyti gyvą kasdieniame gyvenime. Su šv. Velykomis!

kun. Valdemaras Lisovskis

 

Popiežius Benediktas XVI rašė: „Kas turi viltį, tas gyvena kitaip; jam yra duotas naujas gyvenimas (Spe salvi 2). Velykos yra vilties ir naujo gyvenimo šventė, nes ir gyvenimą ir viltį teikia susitikimas su mirtį nugalėjusiu Atpirkėju. Kaip kadaise Jėzaus mokiniai skubėkime ankstų rytą ten, kur Kristus pasiliko – į šv.Mišias, į šventoves, kur visada skelbiama ir įtvirtinama viltis ir gyvenimas. Tegul Velykų ir bundančios gamtos džiaugsmas paliečia jūsų širdis ir šeimas.

kun. Oskaras Petras Volskis