Naujienos

2015-03-24

Šv. Velykos 2015


Šv. Mišių lietuvių kalba tvarka Norvegijoje nuo Verbų Sekmadienio iki šv. Velykų

Verbų Sekmadienis, kovo 29 d. (šventinamos verbos)

Sandefjord St. Johannes Døperens katalikų bažnyčia - 10:30 (Chr. Hvidts plass 2, 3210 Sandefjord).

Oslo St. Joseph katalikų bažnyčia – 14:30 (Akersveien 6, 0177 Oslo).

 

Velykų Tridienis

Didysis Ketvirtadienis, balandžio 2 d. („Paskutinės Vakarienės“ šv. Mišios – Eucharistijos sakramento įsteigimas)

Oslo St. Olav katalikų bažnyčia – 12:00 (Akersveien 1, 0177 Oslo). Dėmesio, šios šv. Mišios aukojamos  katedroje, kuri yra kitoje gatvės pusėje, o ne mums įprastoje St. Joseph bažnyčioje.

 

Didysis Penktadienis, balandžio 3 d. Jėzaus kančios pamaldos, šv. Kryžiaus pagerbimo apeigos:

Oslo St. Joseph katalikų bažnyčia – 19:30 (Akersveien 6, 0177 Oslo).

 

Velyknaktis, balandžio 4 d. Kristaus Prisikėlimo iškilmė, prasideda Velykų laikas:

Oslo St. Joseph katalikų bažnyčia (Akersveien 6, 0177 Oslo):

        20:00 – 20:30 klausoma išpažinčių

       20:30 iškilmingos Velykų šv. Mišios (velykinis maistas laiminamas pamaldų metu). Papildomos Velykų šv. Mišios Osle balandžio 6 d.

 

Šv. Velykos, balandžio 5 d. Šv. Mišios:

Sandefjord St. Johannes Døperens katalikų bažnyčia – 11:00 (Chr. Hvidts plass 2, 3210 Sandefjord). Išpažinčių klausoma nuo 10:20 iki 11:00 (velykinis maistas laiminamas pamaldų metu).

Kristiansand St. Ansgar katalikų bažnyčia – 16:30 (Kirkegata 3, 4610 Kristiansand). Išpažinčių klausoma nuo 16:00 iki 16:30

 

Šv. Velykos (antroji diena), balandžio 6 d. Šv. Mišios:

Oslo St. Joseph katalikų bažnyčia – 10:00 (Akersveien 6, 0177 Oslo). Išpažinčių klausoma nuo 9:30 iki 10:00

Bergen St. Paul katalikų bažnyčia – 13:00 (Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen). Išpažinčių klausoma nuo 12:30 iki 13:00

Drammen St. Laurentius katalikų bažnyčia – 14:00 (Cappelens gate 1, 3016 Drammen). Išpažinčių klausoma nuo 13:30 iki 14:00