Sutvirtinimas

Sutvirtinimas yra sakramentas, kuris atbaigia Krikšto malonę ir per kurį gauname Šventosios Dvasios dovaną. Žmogus, savo noru apsisprendęs gyventi Dievo vaiko gyvenimą, prašantis rankos uždėjimu ir Krizmos patepimu suteikti jam Dievo Dvasią, įgauna jėgų Dievo meilę ir galybę liudyti žodžiais ir veiksmais. Jis tampa visateisiu ir atsakingu Bažnyčios nariu.

Du dalykai svarbiausi šio sakramento apeigose: patepimo ženklas ir tai, ką patepimas palieka bei įspaudžia, būtent, dvasinis anstpaudas.
Iš sakramento liturgijos matyti, kad sutvirtinant įvyksta ypatingas Šventosios Dvasios išliejimas, kaip kadaise Ji buvo išlieta apaštalams Sekminių dieną. Todėl Sutvirtinimas padidina ir pagilina Krikšto malonę:

  • juo mumyse giliau įsišaknija dieviškoji įvaikystė, kuri mums leidžia tarti „Aba, Tėve!“ (Rom 8, 15);
  • jis mus tvirčiau suvienija su Kristumi;
  • jis padaugina mumyse Šventosios Dvasios dovanų;
  • jis tobuliau sujungia mus su Bažnyčia;
  • jis suteikia mums ypatingos Šventosios Dvasios jėgos, kad kaip tikri Kristaus liudytojai žodžiais ir darbais skleistume ir gintume tikėjimą, drąsiai išpažintume Kristaus vardą ir niekada nesigėdytume Kryžiaus. (Pagal Katalikų Bažnyčios Katekizmą ir “Youcat”)

Pagal Oslo vyskupijoje galiojančią tvarką, pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui organizuojamas katalikiškose parapijose ir vyksta, kaip taisyklė, norvegų kalba. Pasiruošimą pradeda aštuntos klasės moksleiviai, todėl prieš mokslų metų pradžią reikėtų kreiptis į norvegiškos katalikiškos parapijos, kuriai priklausote kunigą ar katechetą.

Galimybės ruošti jaunimą Sutvirtinimo sakramentui lietuvių kalba šiuo metu yra ribotos. Registracija į pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui grupes lietuvių kalba vyksta rugpjūčio mėn. Informacija apie vietas ir registracijos būdą skyrelyje "Naujienos"