Praktiniai patarimai

  • Ruošiantis Santuokos sakramentui prisiminkite, kad tai yra sajunga, sudaroma žmonių ir Dievo akivaizdoje, kuris per sakramentą apdovanoja Jus savo išganinga malone, kad galėtumėte būti vienas kitam brangiausia dovana. Kad tą malonę galėtumėte priimti atvira širdimi, reikia, kad priartėtumėte prie Dievo ir kitame sakramente – Atgailos. Priešsantuokinė išpažintis yra be galo svarbi, nes į naują gyvenimo etapą įžengiate ne nuodėmių nešini, o Dievo malonės pripildyti. Tinka, kad priėitumėte išpažinties likus kelioms dienoms iki santuokos, bet jokiu būdu neatidėkite jos paskutiniam vakarui. Išpažinties pradžioje paminėkite kunigui, kad tai priešsantuokinė išpažintis.
  • Bažnyčia yra sakrali erdvė, todėl „dress kodo“ paisymas santuokos ir visų kitų apeigų metu, yra mandagumo ir pagarbos Dievui bei vienas kitam ženklas.
  • Dėl bažnyčios puošimo ir visų kitų organizacinių klausimų susitarkite su bažnyčios klebonų iš anksto – už klausimą nieks bažnyčioje nemuša, o žinojimas išlaisvina iš abejonių.