Kursai sužadėtiniams

Pasirengimo santuokos sakramentui kursas skirtas planuojantiems sudaryti Santuokos sakramentą Katalikų Bažnyčioje.

Kurso tikslas – supažindinti dalyvius su Katalikų Bažnyčios mokymu apie Santuokos sakramentą, su bažnytine teise, reglamentuojančia santuokos sudarymą, su Santuokos sakramento apeigomis, santuokinės moralės klausimais bei bendravimo poroje ypatumais, psichologinėmis problemomis ir jų galimais sprendimo būdais.

Kursą sudaro dvi dalys: susitikimai su kunigu ir papildomos medžiagos savarankiškas nagrinėjimas.

Kursą sudaro keturi privalomi susitikimai, kurie vyksta grupėse, iš anksto nurodytu laiku.

Sutvirtinimo sakramento (ir I Komunijos) neturintys sužadėtiniai turi galimybę jiems pasiruošti. Yra sudaroma papildoma grupė, kuri dalyvauja susitikimuose ir ruošiasi jų priėmimui. Sutvirtinimo sakramentas priimamas kartu su grupe, kurioje vyko pasiruošimas. I Komunijos priėmimo laikas suderinamas su kunigu individualiai. Pasiruošimo esminė dalys yra reguliarus dalyvavimas šv. Mišiose, todėl visi, ketinantis ruoštis Sutvirtinimo sakramentui (ir I Komunijai) privalo dalyvauti šv. Mišiose ne tik pradėjus kursą, bet gerokai prieš jam prasidedant. Informacijos apie gupės sudarymą skelbimas ir norinčių pasiruošti registravimas vyksta išimtinai vienų iš šv. Mišių lietuvių k. metu. Nedalyvaujantys pamaldose negalės būti užregistruoti. Šv. Mišių lietuvių k. tvarkarasčiai yra čia.

Dėl kursų, kurie vyksta Norvegijoje lietuvių kalba būtina kreiptis el. paštu arba telefonu į lietuvių dvasininką Norvegijoje. Kadangi techninės galimybės organizuoti tokius kursus lietuvių kalba yra ribotos, užsiėmimai vyksta tik iš anksto sudaromose grupėse, į kurias būtina iš anksto užsiregistruoti, todėl į kunigą būtina kreiptis prieš 8 mėnesius iki planuojamos santuokos datos. Tik tokiu atveju yra garantija, kad pakaks laiko išklausyti kursą ir paruošti visus santuokos sakramentui reikalingus dokumentus.

Pažyma apie išklausytą kursą įteikiama kursų pabaigoje. Jos galiojimo laikas nėra teisiškai reglamentuojamas, tačiau yra klebonų, kurie pageidauja, kad pažyma būtų ne senesnė negu 6 mėnesiai, nes tokiu atveju yra didesnė tikimybė, kad sužadėtiniai dar prisimins svarbiausius kurso metu išgirstus dalykus santuokos sudarymo dieną.

Pasiruošimo santuokai kursai šiuo metu organizuojami: Oslo, Bergen, Stavanger, Tønsberg, Trondheim miestuose (miestų sąrašas gali keistis).

Už dalyvavimą Pasiruošimo santuokai kursuose kursų dalyviai perveda į Oslo vyskupijos sąskaitą 670 kr. (ši suma apima poros dalyvavimą kursuose ir metodinę medžiagą). Šis mokėjimas yra atliekamas pildant registracijos anketą.

Jeigu užsiregistravote į kursus, bet vėliau nusprendėte juose nebedalyvauti, būtinai iš karto apie tai informuokite el. paštu kunigą, tačiau ne vėliau kaip 10 dienų iki numatyto kurso pradžios. Tokiu atveju galite atgauti visą registracijos metu sumokėtą sumą. Jūsų vieta bus perduota kitai kursų laukiančiai porai.

Jeigu apie savo nedalyvavimą pranešate likus mažiau nei 10 dienų iki numatyto kurso pradžios arba visai nepranešate ir neateinate, galite kreiptis dėl registracijos metu sumokėtos sumos grąžinimo. Tokiu atveju iš Jūsų sumokėtos sumos yra atskaičiuojama 170 kr. rezervacijos įmoka, kuri nėra grąžinama. 

Kunigo kontaktinė informacija