Kursai sužadėtiniams

Pasirengimo santuokos sakramentui kursas skirtas planuojantiems sudaryti Santuokos sakramentą Katalikų Bažnyčioje.

Kurso tikslas – supažindinti dalyvius su Katalikų Bažnyčios mokymu apie Santuokos sakramentą, su bažnytine teise, reglamentuojančia santuokos sudarymą, su Santuokos sakramento apeigomis, santuokinės moralės klausimais bei bendravimo poroje ypatumais, psichologinėmis problemomis ir jų galimais sprendimo būdais.

Kursą sudaro dvi dalys: susitikimai su kunigu ir papildomos medžiagos savarankiškas nagrinėjimas.

Kursą sudaro keturi privalomi susitikimai, kurie vyksta iš anksto nurodytu laiku.

Dėl kursų, kurie vyksta Norvegijoje lietuvių kalba būtina kreiptis el. paštu arba telefonu į lietuvių sielovadininką Norvegijoje. Kadangi techninės galimybės organizuoti tokius kursus lietuvių kalba yra ribotos, užsiėmimai vyksta iš anksto sudaromose grupėse, todėl į kunigą būtina kreiptis prieš 8 mėnesius iki planuojamos santuokos datos. Tik tokiu atveju yra garantija, kad pakaks laiko išklausyti kursą ir paruošti visus santuokos sakramentui reikalingus dokumentus. Registruojantis į kursus, pirmenybė teikiama tiems, kas deklaruoja savo priklausymą Katalikų Bažnyčiai Norvegijoje, nes tai padeda vykdyti ir vystyti lietuvių katalikų sielovadą Norvegijoje, o besiregistruojančiam nesukelia jokių papildomų išlaidų ar mokesčių.

Pažyma apie išklausytą kursą įteikiama kursų pabaigoje. Jos galiojimo laikas nėra teisiškai reglamentuojamas, tačiau yra klebonų, kurie pageidauja, kad pažyma būtų ne senesnė negu 6 mėnesiai, nes tokiu atveju yra didesnė tikimybė, kad sužadėtiniai dar prisimins svarbiausius kurso metu išgirstus dalykus santuokos sudarymo dieną.

Pasiruošimo santuokai kursai šiuo metu organizuojami: Oslo, Bergen, Stavanger, Tønsberg, Kristiansand, Haugesund, Hamar, Trondheim miestuose (miestų sąrašas gali keistis).

Už dalyvavimą Pasiruošimo santuokai kursuose kursų dalyviai skiria paramą Lietuvių sielovados biurui Oslo vyskupijoje - 600 kr. iš sužadėtinių poros už visą kursą ir gautą metodinę medžiagą (nuo 2019 m. pradžios - 650 kr.).

Kunigo kontaktinė informacija