Suaugusiems

Suaugusiųjų pasiruošimas Pirmajai Komunijai

Skirtingai negu vaikai, suaugę žmonės dalyvaudami pasiruošime, ruošiasi ne tik Pirmajai Komunijai, bet taip pat Atgailos (išpažinties) ir Sutvirtinimo sakramentams. Pasiruošimą apima tikėjimo tiesų, šv. Rašto pažinimas, susipažinimas su Bažnyčios Tradicija, su liturgija ir su krikščioniškos moralės principais, kad žmogus galėtų sąmoningai priimti minėtus sakramentus ir galėtų pilnai įsilieti į katalikų bendruomenės liturginį ir tikėjimo gyvenimą.

Suaugusiųjų ruošimas yra organizuojamas individualiai ar mažose grupelėse, dėl pasiruošimo lietuvių k. reikia kreiptis į vieną iš kunigų.