Pirmoji Komunija

Tai dalyvavimas iškilmingose šv. Mišiose, kurių metu katalikas pirmą kartą priima šv. Komuniją – Jėzų Kristų Eucharistijos pavidalu – ir yra kviečiamas įsijungti į katalikų bendruomenės aktyvų gyvenimą, pirmiausia reguliariai dalyvaudamas šv. Mišiose, kurios yra krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė bei žodžu ir gyvenimo pavyzdžiu liudyti Jėzaus Evangeliją.

Šiai svarbiai akimirkai katalikas ruošiasi pažindamas Dievą ir katalikų tikėjimą šv. Rašto ir Katalikų Bažnyčios Katekizmo pagalba, susipažįsta su Bažnyčios Tradicija, liturginiu gyvenimu, apeigomis ir jų reikšme, kad galėtų būti sąmoningas Dievo išpažinėjas ir gyvas katalikų bendruomenės narys.

Pasiruošti ir priimti Pirmąją Komunija niekada nėra per vėlu, todėl yra vaikų ir suaugusiųjų ruošimo Pirmajai Komunijai programa.

Norvegijoje pasiruošimą Pirmajai Komunijai organizuoja katalikų parapijos. Pasiruošimas vyksta norvegų ir, pagal galimybes ir poreikį, taip pat kitomis kalbomis. Oslo vyskupijoje galioja taisyklė, kad jeigu vaikas lanko norvegų mokyklą ir yra įvaldęs norvegų kalbą, jis turėtų dalyvauti pasiruošime norvegų kalba bendroje vaikų grupėje. Pasiruošimą pradeda antros (arba trečios) klasės moksleiviai (būtina pasiteirauti kokia tvarka galioja parapijoje, kurioje gyvenate). Vaikų registravimas vyksta parapijose nuo rugpjūčio mėn.

Vaikų ruošimas lietuvių kalba vyksta Osle, Sandefjorde ir Bergene.

Daugiau informacijos apie pasiruošimą ir registracijos laiką puslapio viršuje esančiame meniu „Vaikams“ ir „Suaugusiems“.