Namo/būto pašventinimas

Bažnyčios įsteigtos sakramentalijos yra šventi ženklai, kurie panašiai kaip sakramentai ženklina ypač dvasinius, Bažnyčios maldomis gaunamus vaisius. Sakramentalijos pirmiausia yra asmenų palaiminimai ir (valgio, daiktų, vietų) pašventinimai. Kiekvienas palaiminimas – tai Dievo pašlovinimas ir malda, kuria prašoma Jo dovanų. Dievas Tėvas laimina krikščionis Kristuje „visokeriopa dvasine palaima“ (Ef 1, 3). Dėl to Bažnyčia laimina, šaukdamasi Jėzaus vardo ir, kaip įprasta, darydama šventą Kristaus kryžiaus ženklą.

Namo ar būto pašventinimas nėra magiškas veiksmas. Tai pirmiausia malda, apeigos, kurių metu kunigas paveda Dievo globai vietą, kur gyvena krikščionys ir stengiasi žodžiu ir darbu garbinti Dievą, kad Dievas juos globotų ir saugotų. Neatskiriamas krikščioniškų, o ypač jau pašventintų namų atributas yra kryžius - mūsų atpirkimo ženklas, kuriam tinka skirti pagarbią vietą ant vienos iš kambarių sienos. Jeigu norėtumėte, kad Jūsų namai/būtas (nuosavi arba nuomojami) būtų pašventinti, susisiekite su vienu iš kunigų.