Vaiko krikštas

Kūdikių krikštijimas yra labai sena Bažnyčios tradicija. Ji gerai žinoma nuo II amžiaus. Tačiau labai galimas dalykas, kad jau apaštalams pradėjus skelbti tikėjimą, kai Krikštą priimdavo ištisi „namai“, būdavo krikštijami ir kūdikiai.

Svarbu suvokti, kad Krikštas yra ne vienkartinis gražus įvykis, bet krikščioniško gyvenimo pradžia, lydėti kuriame įsipareigoja tėvai ir krikštatėviai, kad kūdikis, tapęs Dievo vaiku ir kataliku, juo išliktų visą gyvenimą.

Dėl krikšto lietuvių kalba reikia susisiekti su vienu iš lietuvių kunigų ir su juo suderinti krikšto vietą ir laiką. Kreiptis patartina likus ne mažiau kaip du mėnesiai iki planuojamos krikšto datos.

Ruošiant krikšto dokumentus, kunigui iš anksto reikia nurodyti tėvų ir krikštatėvių asm. duomenis, taip pat savo krikšto duomenis (tikslią krikšto datą ir vietą), todėl labai svarbu, kad minėti asmenys, ruošiantis vaiko krikštui, pasirūpintų šia informacija. Idealu jeigu tėvai ir krikšatėviai gali pateikti savo krikšto liudijimus. Taip pat būtina prieš krikštą perduoti kunigui vaiko gimimo liudijimo (Fødselsattest) kopiją.

Krikštatėviais gali būti tik katalikai, vyresni nei 16 metų amžiaus, priėmę Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą bei rodantys krikščionišką gyvenimo pavyzdį. Gyvenantys nesusituokę (susidėję) neatitinka pastarojo reikalavimo ir negali būti krikštatėviu/krikštamote. Krikštatėviai gali būti vienas - krikšto tėvas ar krikšto motina, arba abu. Nekatalikas, tėvų pageidavimu, gali būti kartu su kataliku. Tuo atveju jis yra laikomas krikšto liudytoju.

Krikšto liudijimą išduoda parapija, kur įvyko vaiko krikštas. Kai kuriuose parapijose jis yra išduodamas krikšto dieną, kitose yra siunčiamas paštu. Krikšto liudijimas yra svarbus dokumentas, kuris yra reikalingas kitų sakramentų priemimui.

- Tradiciškai vaikui krikšto metu yra suteikiamas papildomas šventojo vardas. Jį tėvai išsirenka iš anksto ir praneša kunigui krikšto dokumentų ruošimo metu.

- Krikšto apeigoms yra reikalingas baltas krikšto drabužis ir krikšto žvakė.

Už krikšto sakramento teikimą nėra nustatyta jokia "kaina". Gali būti skirta laisvanoriška auka.