Suaugusiojo krikštas

Suaugę, jaučiantys Dievo kvietimą tapti katalikais ir priimti katalikų tikėjimą bei pradedantys pasiruošimo kelią vadinami katechumenais.

Katechumenų parengimo tikslas yra leisti jiems, atsiliepusiems į Dievo parodytą iniciatyvą, išvien su bažnytine bendruomene subrandinti savo atsivertimą ir tikėjimą. Tai apima „viso krikščioniškojo gyvenimo ugdymą, kuriuo mokiniai vienijasi su savo Mokytoju Kristumi. Tad katechumenus reikia supažindinti su išganymo paslaptimis ir gyvenimu pagal Evangeliją.

Krikštui besiruošiantis suaugęs ruošiasi ne vien Krikštui, bet taip pat Sutvirtinimui ir Eucharistijai – kurie yra įkrikščioninimo sakramentai.

Dėl tokio pasiruošimo būtina kreiptis į vieną iš kunigų, kuris padeda ir palydi pasiruošimo Krikštui procese.