Giedojimas chore

Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela, ir nepamiršk, koks jis geras! (Ps 103. 2) 

Giesmė bažnyčioje vykstančių apeigų metu nėra tik grožis, bet taip pat malda, kuri šlovina Viešpatį.

Chorai yra atviri naujiems nariams ir norintys šlovinti Dievą giesme, gali prie jų prisijungti. Nei tobula muzikinė klausa, nei aukštasis muzikinis išsilavinimas nėra būtini, būtinas yra noras giedoti ir šiek tiek drąsos tai sėkmingai įgyvendinti.

Šiuo metu chorai gieda Sandefjorde ir Osle šv. Mišių lietuvių kalba metu – ateikite ir išgirsite! Dėl prisijungimo tiesiog kreipkitės į vieną iš choro narių.

Jeigu Jūs gyvenate mieste, kuriame dar nėra choro, o galite giedoti arba groti, praneškite apie tai kunigui - net ir dideliame chore visada būna pirmas narys ir tai galite būti Jūs!