Kokiai parapijai priklausau?

Pagal Katalikų Bažnyčios teisę, pradedate priklausyti katalikų parapijai, kurios teritorijoje faktiškai pragyvenote bent 3 mėnesius (plg. Kanonų Teisės Kodeksas, kan. 102 ir kan. 107). Tai reiškia, kad gyvendami Norvegijoje ne kaip turistai ar klajokliai, o likdami čia ilgesnį laiką ir turėdami pastovią gyvenamąją vietą, tampate tos katalikiškos parapijos parapijiečiais, kurios teritorijoje šiuo metu faktiškai gyvenate.

Norvegijoje katalikiškų parapijų ribos sutampa su administraciniu suskirstymu pagal pašto kodus, todėl žinodami savo gyvenamosios vietos pašto kodą, galite sužinoti kokiai parapijai priklausote, atsidarę čia esantį parapijų sąrašą.