Kontaktai

Norvegijoje gyvenančių lietuvių katalikų sielovadą vykdo du kunigai: • Kunigas Valdemaras Lisovskis – atsakingas už Oslo, Drammen, Hamar bei Vestfold apylinkėse gyvenančius katalikus. Atsakingas už Oslo vyskupijos Lietuvių sielovados biurą (Kontor for litauisk sjelesorg), Akersveien 16 A, 0177, Oslo, Norge
  Telefonas: (+47) 456 92 662; (+47) 23 219 559
  
El. paštas:

 

 • Kunigas Oskaras Petras Volskis - atsakingas už lietuvius katalikus gyvenančius Haugesund, Bergen, Stavanger bei jų apylinkėse.
  Telefonas: (+47) 968 12 738
  El. paštas: Bergene gyvenantiems katalikams:

Kiti kontaktai:

 • Msgr. Bernt Eidsvig Can.Reg. – Oslo katalikų vyskupijos vyskupas, organizuoja ir yra atsakingas už Oslo vyskupijoje vykdomą visų katalikų sielovadą.
  Vyskupo sekretoriatas: Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo, Norge
  Tel. (+47) 23 219 508;
  El. paštas:
  Vyskupas:
  Tel. (+47) 23 219 508;
  El. paštas:
 • Prel. Edmundas Putrimas – Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams
  Telefonas: +1 416 233 7819;
  El. paštas:

 

 

 

 

 

 

 

Jei neradote atsakymo į savo klausimą, jį galite užduoti čia: