Kontaktai

Norvegijoje gyvenančių lietuvių katalikų sielovadą vykdo vienas kunigas: • Kunigas Valdemaras Lisovskis – Atsakingas už Oslo vyskupijos Lietuvių sielovados biurą (Kontor for litauisk sjelesorg), Akersveien 16 A, 0177, Oslo, Norge
  Telefonas: (+47) 456 92 662 (tai greičiausias būdas susisiekti su kunigu)
  
El. paštas:

 

Kiti kontaktai:

 • Msgr. Bernt Eidsvig Can.Reg. – Oslo katalikų vyskupijos vyskupas, organizuoja ir yra atsakingas už Oslo vyskupijoje vykdomą visų katalikų sielovadą.
  Vyskupo sekretoriatas: Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo, Norge
  Tel. (+47) 23 219 508;
  El. paštas:
  Vyskupas:
  Tel. (+47) 23 219 508;
  El. paštas:
 • Prel. Edmundas Putrimas – Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams
  Telefonas: +1 416 233 7819;
  El. paštas:

 

 

 

 

 

 

 

Jei neradote atsakymo į savo klausimą, jį galite užduoti čia: