Katalikai Norvegijoje

Info apie kalėdačius (plotkeles) skyrelyje "Naujienos"     Registracija į šv. Mišias skyrelyje "Šv. Mišios"